Program Intel® Learn Easy Step dan Entrepreneurship Basic

Intel® Learn Easy Step

Intel telah memberi tumpuan untuk menyebarkan ilmu literasi komputer yang akan membawa negara mempertingkatkan daya saing dan menerajui teknologi di dalam ekonomi global digital. Intel menyokong objektif dasar teknologi maklumat negara untuk menjadikan seorang dari setiap isi rumah celik IT menjelang 2020 serta berusaha untuk memperkasakan komuniti di seluruh negara dengan maklumat dan teknologi komunikasi (ICT) dan akses kepada sumber-sumber dalam talian dan membawa bersama kebarangkalian yang tidak berkesudahan.

Intel easy step kursus ini membantu peserta pelbagai peringkat usia untuk membangunkan kefahaman asas tentang komputer melalui pengalaman "hands-on" dalam menjalani aplikasi asas komputer. Dalam program ini, para peserta akan berpeluang untuk belajar menggunakan komputer untuk melakukan tugas-tugas harian yang praktikal seperti:

PI1M

Kurikulum di dalam Intel Easy Step terdiri daripada kursus asas ICT termasuk modul keusahawanan, kad-kad aktiviti dan panduan yang berguna. Matlamat asas adalah bertujuan mempercepatkan akses kepada teknologi untuk mempertingkatkan dan memperbaiki peluang-peluang supaya memberi kesan positif pada produktiviti, membawa kepada kehidupan yang berkualiti untuk semua.

Kursus asas mempunyai empat belas modul, masing-masing yang mengandungi kira-kira 2 jam pembelajaran dan pengajaran. Ia mengajar kemahiran asas Literasi digital dalam format yang berstruktur.

Kad-kad aktiviti untuk arahan kendiri dan memberikan arahan mengenai cara untuk mencipta satu produk yang berguna atau dokumen atau melengkapkan tugas-tugas tertentu seperti membuat sebuah iklan/poster/brosur, membayar bil-bil telefon mudah alih dalam talian, membuat pembelian dalam talian, atau menggunakan Facebook untuk mempromosikan perniagaan.

Bantuan panduan ini, menyokong kedua-dua kursus asas dan kad-kad aktiviti dengan arahan langkah demi langkah.

Intel bekerjasama dengan NGO, program-program kerajaan dan institusi-institusi akademik untuk menggunakan kursus secara mudah.

KANDUNGAN LATIHAN

Mempelajari Kemahiran Baru

Mengaplikasikan Kemahiran Kepada Bisnes dan Keusahawanaan

Mempamerkan Hasil Kerja

Entrepreneurship Basic (Asas Keushawanan)

Program Asas Keusahawanan adalah program latihan yang disasarkan kepada golongan belia dan orang dewasa yang berminat untuk memulakan perniagaan mereka sendiri tetapi menghadapi kekurangan kemahiran asas yang diperlukan oleh seorang usahawan. Objektif keseluruhan program latihan ini adalah untuk menyediakan usahawan mahir dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk membolehkan mereka untuk mengenal pasti peluang perniagaan dan kemudian menubuhkan dan menguruskan perniagaan. Kurikulum ini bertujuan untuk menyampaikan pelbagai kemahiran termasuk membangunkan pelan perniagaan, meningkatkan kemahiran berunding ,berkomunikasi dan penggunaan teknologi dalam perniagaan.Program Asas Keusahawanan ini di khaskan kepada golongan belia dan orang dewasa yang telah menamatkan sebahagian atau kedua -dua peringkat program ini dan berminat untuk menubuhkan sebuah perniagaan tempatan.